ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ

Home ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ

Τα παιδιά σ’αυτήν την τόσο τρυφερή ηλικία έχουν την ανάγκη να νιώθουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη καθώς βιώνουν την πρώτη απομάκρυνση από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας καθώς και την ατομικότητα και την ιδιαιτερότητα κάθε παιδιού έχουμε ως βασικό στόχο το παιδί με χαρά να μάθει να συμμετέχει σε μικρές ομάδες και να συνυπάρχει με άλλα παιδιά. Θέλουμε επίσης τα παιδιά να γίνουν ανεξάρτητα και αυτόνομα ενθαρρύνοντας τα να ικανοποιούν τις βασικές τους ανάγκες.

Μέσα από οργανωμένες καθημερινές δραστηριότητες, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καινούργια υλικά και τεχνικές. Αναπτύσσουν τη λεπτή και αδρή κινητικότητα και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους μέσα από την ανάγνωση παραμυθιών και μέσα από αφηγήσεις ιστοριών.

Παράλληλα μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, το κουκλοθέατρο και τη μουσικοκινητική αγωγή εκφράζουν τα συναισθήματα τους και αναπτύσσουν τη φαντασία τους.

Βασική επιδίωξη μας είναι τα παιδιά να είναι χαρούμενα και γεμάτα αυτοπεποίθηση και οι γονείς να αισθάνονται ότι τα εμπιστεύονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

  • s6

Our Teachers

.

.

.

.

.

.