ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ

Home ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ

Τα μεγάλα προνήπια είναι το μεταβατικό στάδιο, η «γέφυρα» ανάμεσα στα μικρά προνήπια και το νηπιαγωγείο.
Βασική προτεραιότητά μας είναι τα παιδιά να έρχονται και να φεύγουν από το σχολείο χαρούμενα, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί μας και αποκομίζοντας καθημερινά με τρόπο βιωματικό, όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες. Οι εμπειρίες αυτές αποκτώνται μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες και ερεθίσματα που οργανώνονται από τις νηπιαγωγούς, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των ίδιων των παιδιών.
Βασικό εργαλείο με το οποίο επιδιώκουμε να κατακτήσουμε τα παραπάνω είναι το παιχνίδι, το οποίο αποτελεί έμφυτη ανάγκη του παιδιού και οδηγεί στη γνώση αβίαστα. Τα παιδιά επιλέγουν, πειραματίζονται, ανακαλύπτουν. Βρίσκουν λύσεις και μέσω της διαδικασίας αυτής ωριμάζουν.
Σημαντική προϋπόθεση για μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές, ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον, όπου το παιδί νιώθει άνετα και απόλυτα προστατευμένο.
Λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα και τις ανάγκες του κάθε παιδιού, δουλεύουμε με αγάπη και μεράκι με στόχο χαρούμενα, αυτόνομα και ανεξάρτητα παιδιά.

Our Teachers

.

.

.

.

.

.