Μουσική

Home Μουσική

Το μάθημα της μουσικής στο σχολείο μας υπόσχεται ώρες χαράς, παιχνιδιού, τραγουδιού, κίνησης και δημιουργίας για τα παιδιά. Απευθύνεται σε παιδιά που δεν ξέρουν ούτε να γράφουν ούτε να διαβάζουν και έτσι επικοινωνούν μέσα από τη μουσική. Χρησιμοποιούμε το πιάνο για τη συνοδεία μικρών φωνητικών συνόλων, ενώ οι μαθητές παίζουν με παιδικά κρουστά (κουδουνάκια, ξυλάκια, ντέφια κ. λ. π).Μαθαίνουν να ακούν μουσικά έργα διαφορετικών εποχών, μαθαίνουν τα όργανα της ορχήστρας και να τραγουδούν.

Το μάθημα της μουσικής αναφέρεται στα παιδιά του νηπιαγωγείου και στους μαθητές των μεγάλων προνηπίων. Προσδιορίζονται δύο επίπεδα εξέλιξης των γνώσεων :

1ο επίπεδο (μεγάλα προνήπια):

Αναγνωρίζουν, εξερευνούν τους ήχους, εκτελούν ομαδικά διάφορα τραγούδια (χρησιμοποιώντας περιορισμένη έκταση φθόγγων) και εκτελούν απλά ρυθμικά σχήματα.

2ο επίπεδο (νηπιαγωγείο):

Τραγουδούν στο σωστό τόνο και με εκφραστικότητα και εκτελούν πιο πολύπλοκα ρυθμικά σχήματα.

Περισσότερες πληροφορίες

  • z1
  • z3
  • z5
  • z6
  • sl3
  • s3
  • s2
  • as3
  • as2

Our Teachers