Μουσική

Home Μουσική

Η εκμάθηση της μουσικής στην τρυφερή προσχολική ηλικία συνδέεται με τα ακούσματα και τις επιρροές που έχει αποκτήσει το παιδί. Η εκμάθηση της μουσικής έχει κάτι κοινό με την εκμάθηση γλώσσας. Όπως όταν μιλάμε δεν είναι απαραίτητο να ξέρουμε γραμματική, έτσι και για να παίξουμε μουσική δεν είναι απαραίτητο να ξέρουμε μουσική.

Το σημαντικό στη διαδικασία είναι ότι το παιδί βιώνει με πολύ φυσικό τρόπο τις μουσικές έννοιες και καθώς δεν μπαίνει σε διαδικασία μάθησης μειώνεται επίσης και η πιθανότητα της αποτυχίας που μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση για μάθηση.

Μέσα από το παιχνίδι ο μαθητής έρχεται σε επαφή με το τραγούδι(καλλιέργεια της φωνής, του ρυθμού, άσκηση της ακοής) την ακρόαση μουσικών έργων και τα όργανα της ορχήστρας.

Παράλληλα με τη μουσική ενισχύουμε τη(ν) :

-  δημιουργικότητα- έκφραση
-   συνεργασία- επικοινωνία-ένταξη σε ομάδα
-  κοινωνικότητα
-  πειθαρχία-δυνατότητα συγκέντρωσης
-  ακουστική παρατηρητικότητα και μνήμη
-  κριτική δημιουργική σκέψη
-  Φαντασία και αυτοσχεδιασμό

Διαθεματική προσέγγιση:

Το μάθημα της μουσικής συνεργάζεται και συμπράττει με τα μαθήματα του νηπιαγωγείου με σκοπό την ενιαία προσέγγιση μιας θεματικής ενότητας από όλες τις δυνατές πλευρές.

Σχέδια εργασίας(project):

Τα σχέδια εργασίας μπορούν να προταθούν από τον εκπαιδευτικό αλλά πρέπει να εκτελούνται όσο δυνατόν περισσότερο από τους μαθητές. Βασίζονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών με σκοπό να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους. Μέσα από τα σχέδια εργασίας καλλιεργούνται οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών και διασφαλίζουν την ποιότητα της μάθησης.

Χρήση μουσικής τεχνολογίας – οπτικοακουστικών μέσων:

Επιδίωξη του μαθήματος της μουσικής είναι η ανάπτυξη του ψηφιακού του χαρακτήρα. Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες που προηγουμένως δεν ήταν εφικτές ενώ δημιουργεί νέες δυνατότητες που δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες. Όμως η χρήση αυτών των τεχνολογιών γίνεται στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των μουσικών στόχων του προγράμματος σπουδών.

Η μουσική (όπως και άλλα μέσα δημιουργικής έκφρασης) δίνει στους μικρούς μαθητές μας την ευκαιρία να καταλάβουν την ομορφιά που υπάρχει στη ζωή μας και τη δυνατότητα να εκφραστούν με διαφορετικούς τρόπους.

Αν όλα αυτά οι μαθητές μας τα δουν σαν παιχνίδι και όχι σαν εκπαιδευτική διαδικασία, έχουμε πετύχει τον στόχο μας.

  • z2
  • z4
  • z6
  • z7
  • s1
  • sl1
  • sl3

Our Teachers